Visie

Het glas is altijd halfvol

Mijn focus ligt op wat iemand kan en niet op wat iemand niet kan. Zorgen voor succesmomenten: Dat iemand met verbazing kan uitroepen nooit verwacht had dit te kunnen.

Verborgen kwaliteiten en vaardigheden naar bovenhalen waarvan de jongere bij de start niet weet dat in zich te hebben. Dit kan door maatwerk worden aangereikt. Het gaat hierbij niet om de grootte van de stappen. Het gaat erom dat er een positieve ontwikkeling plaatsvindt.
Dat is groei, dat is vooruitgang!

Dit proces te mogen begeleiden vind ik fantastisch, waarbij ik realistisch genoeg ben om te weten dat niet alles haalbaar is. Door het doel bij te stellen blijft de focus op wat mogelijk is.

Thuis voelen is belangrijk

Ik weet dat ik een warme huiselijke sfeer kan creëren waar mensen zich thuis voelen en daardoor zichzelf durven te zijn. Een reden dat het Huis op het Perron geen gesloten weekenden kent of vakantie. Als ik weg wil komt een van de vaste invallers zodat voor de jongeren alles gewoon doorgaat. Een uitzondering hierop is Oud en Nieuw. Iedereen wil op zijn eigen manier het nieuwe jaar inluiden en is Huis op het Perron gesloten.

Sociaal netwerk wordt gestimuleerd en vrienden zijn welkom.

Ik ben ondernemend en doe wat ik zeg. In overleg kan heel erg veel en samen beslissen we waar de behoefte op dat moment ligt.

 

Nieuwe plaatsing gebeurt niet zomaar

Wanneer er een plek vrij komt volgt er een matchingsprocedure waar de tijd voor genomen wordt. In deze procedure ligt de nadruk op wat de potentiële jongere wil leren. Als zowel de jongere als het team denken dat het Huis op het Perron een goede plek is volgt er een kennismaking met de jongeren die er al wonen. Als deze kennismaking van beide kanten goed lijkt is er mogelijkheid voor vervolg bezoeken, mee eten en/of logeren. Dit om te zien of het echt de plek is waar de jongere wil wonen maar ook om te zien of het met de aanwezige jongeren klikt. Een klik is belangrijk omdat we kleinschalig zijn en je elkaar daarom vrijwel niet kunt ontlopen, maar vooral ook om positief versterkt te kunnen worden door elkaar. Ik vind om die reden de tijd nemen voor een matchingsprocedure veel belangrijker dan een open plek.